Angora Mountain
Angora Mountain

6x6" oil on panel Blue Line Gallery

Tallac
Tallac

6x6" oil on panel Blue Line Gallery

Pyramid Creek 2014
Pyramid Creek 2014

18x24" framed oil on panel $600

Angora Mountain
Angora Mountain

6x6" oil on panel Blue Line Gallery

1/28